icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Ouderen

Een belangrijke doelgroep waar MartiniZorg zich op richt zijn ouderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ouderen met (beginnende) dementie, ouderen met verslavingsproblematiek, gedragsproblemen, verstandelijke beperking of psychische problemen. Onder psychische problemen vallen o.a. depressie, persoonlijkheidsstoornissen, hypochondrie, manische depressie, angst, stress, autisme, ADHD, borderline of burn-out. MartiniZorg biedt deze doelgroep ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg gericht op alle leefgebieden.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098