icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

MartiniZorg biedt diagnostiek,  behandeling, ambulante begeleiding en opvoedondersteuning aan kinderen en hun ouders.

Diagnostiek en behandeling jeugd

MartiniZorg biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren en hun naasten, die vastlopen en er niet meer zelfstandig (of met hulp van hun naasten) uitkomen. Samen met het kind/jongere en diens naasten brengen we de problemen in kaart, doen we onderzoek naar oorzaken, verbanden en gevolgen en komen we zo tot een concreet behandelplan en behandeldoelen. Aan de hand hiervan helpen we de klachten verminderen en helpen we het kind/de jongere en diens naasten om te gaan met de problemen die niet weg zullen gaan.

Bij ons kunnen kinderen, jongeren en hun naasten terecht voor de behandeling van lichte tot matig ernstige psychische klachten. We bieden behandeling voor onder meer

 • angststoornissen,
 • zelfbeeldproblemen,
 • depressie,
 • enkelvoudig trauma,
 • omgaan met scheiding,
 • omgaan met boosheid,
 • omgaan met onverwerkte rouw en verlieservaringen
 • perfectionisme
 • levensfaseproblematiek en
 • psycho-educatie voor bijvoorbeeld ASS en ADHD

MartiniZorg gebruikt verschillende erkende methodieken in de behandeling van klachten. Binnen de behandeling werken we oplossingsgericht en zullen we ons niet alleen focussen op de klachten, maar ook op persoonlijke mogelijkheden om zo goed mogelijk om te leren gaan met de problematiek. Mochten wij niet de juiste hulpverlening kunnen bieden dan zullen wij zorgen voor een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde hulpverlening voor de desbetreffende problematiek.

Ambulante ondersteuning

MartiniZorg biedt aan het hele gezin hulp in de thuissituatie als ouders en hun kinderen vastlopen of tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding.  

Dit kan zijn vanwege moeilijkheden bij de ouders (verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, lichamelijke problemen, etc), maar ook vanwege moeilijkheden bij het kind (emotieregulatieproblemen, verstandelijke beperking, ASS of ADHD, etc), of beide.Daarnaast  kan er sprake zijn van een onrustige thuissituatie, geldproblemen, hechtingsproblemen, nare ervaringen, scheiding, psychische of lichamelijke verwaarlozing, of moeizaam verlopende omgangsregelingen. Soms spelen er zoveel problemen door elkaar, dat ouders en kinderen er zelf niet meer uitkomen.

MartiniZorg richt zich op ondersteuning en begeleiding van deze ouders en kinderen in de gezinssituatie en/of individueel.

Onze ambulante begeleiders

 • geven ondersteuning ter ontlasting van de ouders en het kind
 • geven tips en handvatten voor in de opvoeding (bijvoorbeeld met Video Home Training)
 • doen observaties bij begeleide omgangen
 • kijken mee naar wat ouders en kind verder kan helpen
 • helpen ouders regelzaken, financiën en dergelijke, op orde te krijgen

De ondersteuning is gericht op het versterken van het probleemoplossend vermogen en bevordert daarmee zelfredzaamheid, psychisch herstel en stabiliteit.

Tienermoeders

Tienermoeders (en jonge moeders tot ongeveer 24 jaar) staan voor een dubbele taak. Ze zijn (of worden) moeder, en ze zijn daarnaast nog gewoon jongere. Het is heel begrijpelijk dat dit soms ingewikkeld en zwaar is. De ondersteuning en begeleiding door MartiniZorg is gericht op jonge moeders en vrouwen die hulp willen bij de opvoeding van hun kindje. MartiniZorg geeft aan deze doelgroep ambulante begeleiding, intensieve opvoedondersteuning op locatie en behandeling. Soms biedt MartiniZorg crisisopvang voor jonge moeders wanneer er geen andere mogelijkheden tot verblijf elders zijn.

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098