icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Jeugd en gezin

Jeugd

MartiniZorg richt zich op ondersteuning aan jeugd die te maken heeft met bijvoorbeeld huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing psychisch/lichamelijk/ondervoeding, psychische of verstandelijke beperking, ervaringen met (v)echtscheidingen of een combinatie van deze problematiek.

Opvoeders, kind en baby (opvoedingsondersteuning)

Kinderen van een ouder met psychische problematiek hebben zelf ook een verhoogde kans om psychische problemen te krijgen. Wanneer een kind op zeer jonge leeftijd geconfronteerd wordt met een moeder die een psychische aandoening heeft, kan dit ernstige gevolgen hebben. Bij jonge kinderen kan dit zich uiten in onder meer huil-, eet- en slaapproblemen, hechtingsproblemen en ongehoorzaam driftig gedrag. Kinderen die als baby geen veilige hechting hebben met hun ouder(s), zijn in hun verdere ontwikkeling kwetsbaar. MartiniZorg richt zich op ondersteuning en begeleiding van deze ouders en kinderen in een gezinssituatie en/of individueel.

Multi-problem gezinnen

Gezinnen waar veel problemen tegelijk voor komen. Waar een verwevenheid en samenhang van problemen ervoor zorgen dat deze elkaar versterken en elkaar in stand houden. Hierdoor komen deze gezinnen in een negatieve spiraal terecht. Vaak doen deze problemen zich al lange tijd voor. De ouders van MPG zijn zelf veelal opgegroeid in een instabiel gezin waarin verslaving, relatiebreuken, psychische problemen, dagelijkse spanningen en wisselende opvoeders aan de orde waren. Ze hebben zelf in hun kinder- en jeugdtijd weinig aandacht, veiligheid, sturing en correctie gekregen met als gevolg dat ze over te weinig sociale, morele en pedagogische vaardigheden beschikken. Vaak zijn ook de problemen van generatie op generatie overgegaan. Tevens is kenmerkend voor deze doelgroep, dat ze vaak weerstand bieden, weigeren om mee te werken, geringe motivatie hebben, zich niet aan afspraken houden en hun problemen ontkennen of bagatelliseren. MartiniZorg biedt aan het hele gezin hulp in de thuissituatie. De ondersteuning is gericht op het versterken van het probleemoplossend vermogen en bevordert daarmee zelfredzaamheid, psychisch herstel en stabiliteit.

Tienermoeders

Tienermoeders (en jonge moeders tot ongeveer 24 jaar) staan voor een dubbele taak. Ze zijn jongeren met behoeften en taken, die een jongere in haar leven tegenkomt. Daarbij zijn ze ouder en hebben de dagelijkse zorg voor hun kindje, waarbij ze ineens zelf allerlei beslissingen moeten nemen voor zowel hun kindje als voor zichzelf. Het is heel begrijpelijk dat in zo’n situatie vaak een beroep gedaan wordt op steun van familie en het sociale netwerk. Naast deze dubbele taak bestaan vaak nog extra moeilijkheden. Tieners die zwanger worden hebben vaak een lage sociaaleconomische status, welke door de komst van een kind nog meer verslechtert. Vaak ook zien we in haar afkomstgezin de kenmerken van een multiprobleem situatie. Daarnaast kent een tienerzwangerschap meer risico’s als het gaat om vroeggeboorten en prenatale sterfte. Rondom tienermoeders is hulpverlening dan ook vaak noodzakelijk. De ondersteuning en begeleiding door MartiniZorg is gericht op jonge moeders en vrouwen met een verslaving, psychische problemen, verstandelijke beperking, een geschiedenis van misbruik en/of huiselijk geweld. MartiniZorg geeft aan deze doelgroep intensieve 24-uurs begeleiding, dagbesteding, opvoedondersteuning, begeleiding en behandeling. Tevens biedt MartiniZorg crisisopvang voor jonge moeders wanneer er geen andere mogelijkheden tot verblijf elders zijn. Deze crisisopvang biedt ook plek aan pleegkinderen die niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098