icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Forensische zorg

Forensische zorg

MartiniZorg beschikt over de mogelijkheid om behandeling aan te bieden voor cliënten met een forensische titel. Bij de cliënten kan sprake zijn van psychiatrische problematiek, verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek of een (licht) verstandelijke beperking.

Voor cliënten

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw vertrouwde omgeving begeleiding krijgt van een van onze hulpverleners. Er kan ondersteuning geboden worden op de meest uiteenlopende zaken, zoals bij lichamelijke beperkingen, huiselijke/familie relaties, huisvesting, financiën en dagbesteding, etc.
Wij begeleiden op persoonlijk en individueel niveau en werken samen aan de opgestelde leerdoelen. Tijdens onze begeleiding is de omgeving en het netwerk een belangrijke schakel in het persoonlijke traject. In een op maat gemaakt traject wordt op veilige wijze toegewerkt naar zelfstandigheid of een andere zorgomgeving.
Om het samenwerken te optimaliseren werkt MartiniZorg aan het vertrouwen tussen u als cliënt en begeleiding, daarnaast dragen we er zorg voor om een vertrouwenspersoon te zijn. Hierna kunnen er doelen opgesteld worden en kan er geïnventariseerd worden welke behoeften er liggen bij de cliënt. Dit houdt in dat de begeleider niet het werk vóór de cliënt doet, maar dat de begeleider samen met de cliënt helpt zijn/haar zelfredzaamheid te vergroten.
Samen met u als cliënt onderzoeken wij wat de wensen zijn op het gebied van werk, dagbesteding of sociale contacten. Als er sprake is van een taakstraf dan zullen we samen met u op zoek gaan naar een passende projectplaats. Tevens is het mogelijk om vanuit ons ondersteuning te krijgen bij gesprekken voor taakstraf en/of reclassering.

Voor netwerkpartners

Bij MartiniZorg bieden wij zowel forensische intramurale zorg (verblijfzorg) als extramurale zorg (ambulante begeleiding). MartiniZorg staat in het noorden van Nederland bekend om onze motto: zorg met aandacht. Dit vertaalt zich in het volgende: de missie van MartiniZorg is om mensen zorg, begeleiding, behandeling en een veilige omgeving te bieden. Hierbij staan vertrouwen, openheid, creativiteit, snel en doelgericht handelen voorop in de hulpverlening. Ons uitgangspunt is, dat de hulpverlening doeltreffend, doelmatig, verantwoord en laagdrempelig wordt georganiseerd en aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Het diverse zorgaanbod aan verschillende doelgroepen levert, naast de gegeven kaders vanuit de forensische Zorg, expertise en input op voor de inrichting van forensische zorg binnen onze organisatie. Het forensische team draagt er nauwkeurig zorg voor dat er een nauwe samenwerking is met betrokken ketenpartners, zowel reclassering als andere zorginstellingen. Er zijn geen wachtlijsten; cliënten kunnen dus meteen in zorg worden genomen en staat er een forensisch team aan professionals paraat om te kunnen begeleiden.

MartiniZorg heeft een verblijfslocatie ingericht voor de forensische zorg. In deze beschermde woonvorm ontvangen cliënten 24/7 hulp en ondersteuning. Deze begeleiding wordt geboden aan (jong) volwassenen met een forensische achtergrond. Cliënten hebben een eigen kamer tot hun beschikking en ontvangen begeleiding met betrekking tot hun persoonlijke doelen. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de dagbesteding.U kunt contact opnemen met info@martinizorg.nl om te vragen naar de mogelijkheden betreft plaatsing.

Forensisch Forum

MartiniZorg is Vriend van Forensisch Forum. 
Klik op het logo voor meer informatie. 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Groningen
Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098