icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Zorgaanbod

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning begeleiding krijgt van een van onze hulpverleners.

Lees meer

Beschermd wonen

In de beschermde woonvormen van MartiniZorg krijgen bewoners 24 uur per dag hulp en ondersteuning.

Lees meer

Jeugd en gezin

MartiniZorg richt zich op ondersteuning aan jeugd die te maken heeft met bijvoorbeeld huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing psychisch/lichamelijk/ondervoeding...

Lees meer

18 plus

Op het gebied van volwassenen (18+) onderscheid MartiniZorg een aantal verschillende doelgroepen.

Lees meer

Ouderen

Een belangrijke doelgroep waar MartiniZorg zich op richt zijn ouderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ouderen met (beginnende) dementie, ouderen met verslavingsproblematiek, gedragsproblemen...

Lees meer

Behandeling

MartiniZorg biedt behandeling en diagnostiek aan zowel kinderen als volwassenen en ouderen. Wij leveren zorg binnen een breed spectrum aan problematieken.

Lees meer

Producten en diensten

Als MartiniZorg zijn we gecontracteerd om zorg en begeleiding te leveren binnen de vastgestelde domeinen. Deze zorg kan geleverd worden vanuit Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget (PGB).

Lees meer

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098