icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Missie en visie

Missie en visie

Missie

De missie van MartiniZorg is om mensen zorg, begeleiding, behandeling en een veilige omgeving te bieden. Hierbij staan openheid, creativiteit, snel en doelgericht handelen voorop in de hulpverlening. Ons uitgangspunt is, dat de hulpverlening doeltreffend, doelmatig, verantwoord en laagdrempelig wordt georganiseerd en aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt, in een omgeving waarin deze zich thuis en veilig voelt. De kernwaarden die MartiniZorg hierbij hanteert zijn:

  • Hart en zorg voor cliënten;
  • Open en toegankelijk zijn;
  • Oplossingsgericht werken;
  • Verantwoordelijkheid nemen.

Visie

De visie van MartiniZorg is om in de drie Noordelijke provincies hoogwaardige kwaliteit van zorg en ondersteuning aan te bieden, op een wijze die aansluit bij de eigen identiteit en leefwereld van de cliënt. 

Dit wil MartiniZorg bereiken door:

  • zich te profileren als een organisatie die aansluiting vindt bij volwassenen en jeugd uit de drie Noordelijke provincies;
  • de zorg doelmatig, doeltreffend en toegankelijk te organiseren;
  • het continue verbeteren van de kwaliteit van de zorg;
  • het tijdig en proactief inspelen op de verwachte ontwikkelingen in de markt;
  • het blijven professionaliseren van de organisatie en medewerkers;
  • het voeren van een gezond financieel economisch beleid op zowel de korte als lange termijn.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098