icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MartiniZorg is een organisatie die aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doet in de zorgsector. Dat is te zien aan de manier waarop MartiniZorg zijn kernactiviteiten (corebusiness) uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de sociale context (zaken binnen het Sociaal domein). De ambitie is om de bijdrage die aan de zorgsector wordt geleverd zodanig te doen dat daarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de ecologische mogelijkheden van onze planeet. Een bijdrage waarbij meer gebruik gemaakt wordt van de creativiteit van het zorgpersoneel. Gebruik maken van het vermogen van zorgvragers om zelf te kunnen herstellen in hun sociale omgeving. Kortom, ‘een positieve bijdrage leveren aan de goede gezondheid en welzijn van de medemens’ (Healthy Ageing).

Social Return en Social Impact

Zaken als Social Return, Social impact, diversiteit en inclusie vormen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Al deze zaken worden gecombineerd met het op vrijwillige basis leveren van een bijdrage aan goede doelen en sponsoring daarvan. MartiniZorg heeft ook als doelstelling, ‘eerlijk werk en economische groei’ waarbij de “Profit” niet uit het oog wordt verloren. De gemeenten waar MartiniZorg de zorginkoop doet hebben voorwaarden voor deze zorginkoop gericht op het voldoen aan Social Return en Social Impact.

Vanuit het principe van Social Return vragen deze gemeenten ondernemers die voor haar werken, zich bij de uitvoering van hun opdrachten in te zetten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zo krijgen deze mensen een kans om werkervaring op te doen en hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

In 2018 heeft MartiniZorg ingezet op het voldoen aan deze voorwaarden om bij de zorginkoop iets terug te geven aan de samenleving. Eind 2018 is in overweging genomen om lid te worden van de organisatie “Social Return in de Regio”. Dit is een concept wat arbeidsmarktregio’s en andere overheden als opdrachtgever aan elkaar verbinden in harmonie op het gebied van Social Return. “Social Return in de Regio” is een aanspreekpunt voor opdrachtnemers, opdrachtgevers en werkgeversservicepunten.

Diversiteit

In 2018 heeft MartiniZorg wederom meegedaan aan de wedstrijd voor de “Groninger Diversiteitsprijs”. Om in aanmerking te komen voor inschrijving voor de prijs moeten er minimaal 5 mensen met een andere culturele achtergrond in dienst zijn bij een organisatie. De diversiteitsprijs kan uitgereikt worden aan een organisatie die in de bedrijfsvoering expliciet uiting geeft aan etnische diversiteit. MartiniZorg heeft de diversiteitsprijs 2018 van de gemeente Groningen gewonnen.

Het oordeel van de jury is dat medewerkers van MartiniZorg met een verschillende culturele achtergrond gezamenlijk de zorgvraag van cliënten belijken. Vanwege de verschillende invalshoeken ontstaat dan een zorgaanpak op maat waarbij rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van de cliënt. De gemeente heeft ook in aanmerking genomen dat MartiniZorg contacten onderhoud met diverse migrantenorganisaties, met social return netwerken en met het netwerk FNV diversiteit Wereldburgers. De bevordering van diversiteit, binnen en buiten de eigen organisatie, is een vast onderdeel van het beleid. Hierbij zet MartiniZorg het eigen personeel in om actief nieuwe medewerkers met een multiculturele achtergrond te werven en de voordelen van diversiteit in de eigen praktijk van het werk in te zetten.

Het totale personeelsbestand van MartiniZorg bestond in oktober 2018 uit 188 medewerkers en 14 stagiaires. Hiervan hebben 48 mensen een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Er zijn ook 2 stagiaires met een andere culturele achtergrond. De verhouding van mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse is in percentages uitgedrukt: 25,5%.

Sponsoring en goede doelen

Een ander type activiteit van MartiniZorg in 2018 is de ondersteuning van de Voedselbank Groningen. Medewerkers van MartiniZorg worden vrijwillig ingezet om de Voedselbank Groningen te ondersteunen bij de uitvoering van het werk.

De sponsoractiviteiten van MartiniZorg in 2018 zijn geweest voor de voetbalvereniging Mamio en sportactiviteiten van statushouders. Deze sponsoring is tevens bedoeld om bij te dragen aan de bevordering van de participatie van deze groep nieuwe Nederlanders.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098