icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Over ons

Over ons


Bij Martinizorg verlenen wij zorg waarin de mens en zijn persoonlijke behoeften centraal staan. Deze zorg bieden wij ambulant, poliklinisch en op onze begeleid wonen locaties.

Martinizorg biedt begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig/begeleid te kunnen (blijven) wonen. We bieden (ambulante) begeleiding en ondersteuning aan ouders bij de opvoeding van hun kinderen.  En daarnaast biedt MartiniZorg diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen en volwassenen die psychische hulp nodig hebben.

Missie en visie

De missie van MartiniZorg is om mensen zorg, begeleiding, behandeling en een veilige omgeving te bieden. Hierbij staan openheid, creativiteit, snel en doelgericht handelen voorop in de hulpverlening.

Lees meer

Kwaliteit

MartiniZorg beschikt over het ISO9001:2015 certificaat. Het ISO-certificaat is een middel om de kwaliteit van de zorg van MartiniZorg te kunnen borgen en verbeteren.

Lees meer

Tevredenheid

MartiniZorg heeft in 2018 een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteitservaringen van cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers van cliënten.

Lees meer

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt bij het verduidelijken van onvrede en het verwoorden van klachten. Daarnaast helpt de cliëntvertrouwenspersoon bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat.

Lees meer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MartiniZorg is een organisatie die aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doet in de zorgsector.

Lees meer

Mantelzorgbeleid

Bij MartiniZorg werken haar professionals samen met de mantelzorgers van haar cliënten, voor zover een cliënt in zijn sociale omgeving een mantelzorger heeft.

Lees meer

Documenten

Op deze pagina worden een aantal belangrijke documenten met betrekking tot onze dienstverlening weergeven.

Lees meer

Nieuws en Pers

Op deze pagina worden de laatste nieuws- en persberichten met betrekking tot MartiniZorg gepubliceerd. 

Lees meer

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098