icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

24 januari 2022 - Faillissementsaanvraag MartiniZorg

24-01-2022

Groningen, 24 januari 2022. Het bestuur van MartiniZorg heeft vandaag het faillissement van deze onderneming aangevraagd.

MartiniZorg is in december 2020 geconfronteerd met een claim door het RIGG, aanvullend in april 2021 met een ingebrekestelling door Gemeente Groningen en de publicatie van het inspectierapport in mei. Naar aanleiding hiervan is door het bestuur van ZorgZaak Holding, waar MartiniZorg onderdeel van uitmaakt, direct een intern onderzoek gestart. Ondanks dat er sindsdien vele maatregelen zijn genomen om de bedrijfsvoering van MartiniZorg te kunnen continueren zijn deze helaas niet voldoende gebleken.

Binnen een aantal weken in de afgelopen periode hebben enkele belangrijke stakeholders opdrachten elders ondergebracht of zijn contracten beëindigd. Mede vanwege de krapte in de huidige arbeidsmarkt, is het onmogelijk gebleken om voldoende goed gekwalificeerd zorgpersoneel te kunnen aantrekken. Een en ander heeft uiteindelijk tot gevolg dat MartiniZorg in een negatieve spiraal terecht is gekomen die helaas niet meer bij te sturen is naar een gezonde organisatie waarin de kwaliteit van zorg op voldoende niveau is en behouden kan blijven en waarbij de kosten beheersbaar zijn in relatie tot de omzet. De Raad van Commissarissen heeft unaniem ingestemd met het aanvragen van het faillissement van MartiniZorg.

Einde bericht.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen