icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Woonlocatie Groningen Oosterparkheem

Woonlocatie Groningen Oosterparkheem

Deze beschermd wonen locatie is gelegen in de Groningse volkswijk Oosterpark. Wij bieden hier 24-uurs zorg en begeleiding aan 55-plussers met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking. Cliënten krijgen de beschikking over een eigen kamer met sanitaire ruimte en worden begeleid bij hun hulpvraag op verschillende leefgebieden.

Beschermd wonen Groningen

  • Bestemd voor: 55 plus
  • 24/7 begeleiding, verpleging en verzorging
  • Behandeling
  • Dagbesteding
  • Huishoudelijke ondersteuning

Merelstraat 100
9713 VX Groningen
Telefoon: 050 – 760 00 98
Mobiel: 06 – 1670 39 83
Fax: 050 – 760 04 50

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098