icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Klachtenprocedure

MartiniZorg wil graag te allen tijde aan de wensen en behoeften van haar cliënten voldoen. Wanneer u echter niet tevreden bent over bijvoorbeeld de huishoudelijke verzorging, de afhandeling of verwerking van gegevens of betalingen, de persoonlijke contacten, geleverde goederen of diensten, kunt u een klacht indienen.

In eerste instantie kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van MartiniZorg. Deze ontvangt de klacht en gaat bij u na hoe de klacht mogelijk afgehandeld kan worden. U wordt bij afhandeling van de klacht zo goed mogelijk geïnformeerd en er wordt bepaald of corrigerende en/of preventieve maatregelen op hun plaats zijn om eventuele herhaling te voorkomen en diensten/producten te verbeteren.

U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht een e-mail of schriftelijk bericht van de klachtencommissie met daarin vermeld:

- dat uw klacht ontvangen en geregistreerd is;
- hoe onderzoek is gedaan naar de ingediende klacht;
- of uw klacht wel of niet gegrond bevonden is;
- wat (mogelijk) de oorzaak van uw klacht is;
- welke maatregelen genomen zijn/worden genomen.

Uw klacht over MartiniZorg kunt u op twee manieren indienen:

- Per e-mail: u kunt uw klacht e-mailen klachten@MartiniZorg.nl 
- Per post: u kunt uw klacht schriftelijk indienen en versturen naar het volgende adres:

   MartiniZorg 
   t.a.v. Klachtencommissie

   Merelstraat 100
   9713 VX  Groningen

In de e-mail of brief vermeldt u de volgende gegevens zodat wij de klacht in behandeling kunnen nemen:

- uw naam en adresgegevens;
- omschrijving van de klacht, met namen, data en gebeurtenissen die van belang zijn;
- geleden schade of ondervonden nadelen.

Komen we er samen niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg.  

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Kijk voor meer informatie over de Geschillencommissie Zorg en de klachtenprocedure op onderstaande link:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/ 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098