icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Wachttijden

Het uitgangspunt van MartiniZorg is dat de hulpverlening doeltreffend, doelmatig, verantwoord en laagdrempelig wordt georganiseerd. De zorg wordt geleverd op basis van beschikbaarheid, MartiniZorg hanteert daarom in de meeste gevallen ook geen wachtlijsten. Op het moment dat u zich aanmeld bij ons zal er spoedig een intake gesprek volgen waarin wij gezamenlijk uw wensen en behoeftes zullen bespreken. MartiniZorg denkt daarbij altijd in mogelijkheden en oplossingen.

Wachttijden Behandeling

Enkel voor Behandeling gelden er bij MartiniZorg wachttijden.

Heeft u een doorverwijzing van uw huisarts of psychiater (een officieel erkende verwijzer)? Dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken voor een intake. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, kunnen we uw intake plannen. Na de intake wordt uw hulpvraag besproken binnen het Indicatieteam. Als wij denken u de juiste hulp te kunnen bieden, kunt u (na een wachtperiode) uw verdere behandeling voortzetten.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als u niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, dan worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening.

Product Voor intake Voor start behandeling
Generalistische Basis Ggz  0 dagen 7 dagen
Specialistische Ggz 0 dagen  7 dagen

Laatste update: 30 maart 2020

Met de wachttijden voldoet de MartiniZorg aan de treeknomen (maximaal aanvaardbare wachttijden). Dit zijn landelijk vastgestelde afspraken over wachttijden binnen de GGZ.

Machtigingsaanvraag

Bij een aantal verzekeraars moet er een machtigingsaanvraag worden ingediend en goedgekeurd voordat de behandeling kan starten. Deze aanvraag wordt ingediend door ons intaketeam. De wachttijd is mede afhankelijk van de snelheid van beoordeling van de aanvraag bij uw zorgverzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer de wachttijd onverhoopt toch boven aanvaardbare wachttijden uitstijgt, kunt u telefonisch contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan helpen om binnen 4 weken vanaf het eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek te krijgen en dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Ook kan er gedacht worden aan een overbrugging bij de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), voordat u terecht kan voor een behandeling bij de MartiniZorg. Het kan ook betekenen dat u bij een andere zorgaanbieder terecht komt.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098