icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Eigen bijdrage

In sommige gevallen is het zo dat u voor de zorg en/of begeleiding van MartiniZorg een eigen bijdrage betaalt. Dit is echter niet te verwarren met het eigen risico. Onderstaand een uitleg.

Wat is de eigen bijdrage?

Voor sommige zorg dient u standaard een vast bedrag of percentage bij te betalen, dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Eigen bijdragen kunnen voorkomen bij zorg waarvoor u verzekerd bent via de Zorgverzekeringswet(Zvw), Wet langdurige zorg(Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO). Om te berekenen hoeveel eigen bijdrage u eventueel moet betalen, klik hier

Eigen risico

Het eigen risico is verplicht voor een ieder van 18 jaar of ouder die zorg uit de basisverzekering krijgt. De overheid heeft dit bedrag in 2016 op 385 euro vastgesteld. Dit bedrag dient terug te worden betaald aan de zorgverzekeraar. U kunt er voor kiezen om een hoger eigen risico te nemen, de premie van de zorgverzekering gaat dan omlaag. Echter, u moet dan wel meer bijdragen aan een behandeling. Goed om rekening mee te houden dus.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage en het eigen risico raden wij aan om contact te zoeken met uw eigen zorgverzekeraar.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098